Výroba / Kataforéza

Kataforézní lakování

Kataforéza je ekologický a hospodárný způsob lakování ocelových, pozinkovaných a hliníkových výrobků. Používají kationické nátěrové hmoty na bázi epoxidů popř. akrylátů.

Mobirise

Výroba / Kataforéza

KTL linka závod Nymburk

Technické parametry:

Pracovní technologický takt 8 min
flexibilita dle požadované povrchové úpravy

Denní počet taktů 180

Maximální plocha / Takt 100 m²

Maximální zatížení / Takt 1.600 kg

Kapacita m² maximální
 den / měsíc / rok
18.000 / 500.000 / 5.600.000 m²

Kapacita dosahovaná
den / měsíc / rok
9.000 / 250.000 / 2.800.000 m²

Maximální velikost produktu:
3.500 x 2.000 x 1.500 mm

Technologie:
Zn, Fe, Al
Tloušťky povrchů – od 15 do 60µm (extrém až 90µm)
Černá  s / bez moření
Řídící systém - Simatic / Reliance

Výroba / Kataforéza

KTL parametry

archivované technické / technologické parametry:
pro takt, pro pozici
datum ,čas, použitá technologie, povrchovaný materiál
hodnoty proud / napětí / rampa, Teploty

Chybová hlášení:
porušení technologických časů/parametrů
technické / technologické chyby

Mobirise

KTL proces

Při lakování je výrobek ponořen do lakovací lázně a zapojen jako katoda. Umístěním stejnosměrného napětí mezi výrobek a protielektrodu (anodu) se vytvoří elektrické pole, které usměrní pohyb polykationtů směrem ke katodě. Na povrchu výrobku se vylučují hydroxylové ionty. S narůstající tloušťkou povlaku roste odpor vrstvy a tím klesá rychlost vylučování. Vylučování pokračuje přednostně na místech s doposud malou tloušťkou vrstvy (v místech stíněných, v dutinách apod.)

Tím dochází k tvorbě velmi rovnoměrného povlaku na celém povrchu včetně těžko přístupných míst. Po dosažení určité tloušťky povlaku na celém povrchu se další vylučování zastaví. Tloušťka závisí především na velikosti použitého napětí, běžně se pohybuje mezi 15 a 30 µm, při extrémních požadavcích až okolo 45 µm (tzv. silnovrstvá katoforéza). Elektricky vyloučená vrstva pevně lne k podkladu, přebytečný lak se opláchne. Vyloučený povlak je nutno vypálit při teplotách okolo 160 až 180°C, kdy dochází k polymeraci a povlak získává konečné vlastnosti.

© Copyright 2019 Automotive Painting Partners s.r.o. - Všechny práva rezervována