Společnost / O nás

Automotive Painting Partners s.r.o.

IČO: 28546954,  DIČ: CZ28546954
Vedeno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149405
Zveřejněný bankovní účet 7.4.2021:  197878799/5500
IBAN: CZ57 5500 0000 0001 9787 8799
BIC: RZBCCZPP

Naše hodnoty

Posláním Automotive Painting Partners s.r.o. je budování dlouhodobých a oboustranně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout ideální řešení jejich potřeb. Naše produkty a služby jsou na vysoké technologické úrovni.
Naše společnost je odpovědným zaměstnavatelem a uvědomujeme si, že spokojení, vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu.
Vše co děláme, děláme s ohledem na životní prostředí a ve prospěch okolí, ve kterém podnikáme. 

APP Automotive Painting Partners s.r.o.

Dokumenty společnosti

Nákup

Všeobecné nákupní podmínky

Nákupní podmínky platí pro veškeré dodávky a plnění (dále jen
„dodávky“), které prodejce, zhotovitel nebo poskytovatel (dále jen „dodavatel“)
společnosti APP poskytne.

Kvalita

Politika kvality

Společnost uplatňuje a neustále zlepšuje systém integrovaného managementu kvality a kontroluje jeho efektivitu v rámci celé společnosti při všech jejích činnostech.

odpověnost

Společenská odpovědnost

Společnost dodržuje veškeré zákony a ostatní legislativní předpisy dané řádem České republiky a souvisejících úmluv Mezinárodní organizace práce v oblasti obchodní i sociální.

Environmentální politika

Environmentální politika

Cíle enviromentu vyjadřují závazky k neustálému zlepšování stavu životního prostředí pomocí programů envirometálního managmentu.

Timeline

Důležité milníky společnosti

2017                           

Automotive Painting  Partners  s.r.o.

Změna názvu a vlastnické struktury společnosti

2017

Zahájení výroby v provozovně Nymburk

V pronajatých prostorech v areálu Pražská 2589, Nymburk od společnosti Colegium Reality s.r.o. společnost zahájila výrobu.

2018

Získání certifikace IATF 16949

Společnost získala uvedenou certifikaci a plně se orientuje na kataforézní lakování což přineslo širší portfolio zákazníků. Společnost také opětovně potvrdila certifikát ISO 14001 díky snížení dopadů na životní prostředí.

2019

Významné navýšení obratu

Společnost svojí zlepšenou činností a zaměřením se na optimalizaci výrobních procesů a neustálého zlepšování kvality dosáhla významných úspěchu v navýšení obratu a také obhájila všechny dříve získané certifikace.

© Copyright 2019 Automotive Painting Partners s.r.o. - Všechny práva rezervována